tjänare


Filipperbrevet 2: 5- 7 Var så till sinnes som Kristus Jesus var. Fastän Han var till i Gudsgestalt, räknade Han inte tillvaron som Gud såsom segerbyte, utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då Han blev människa. Han som till det yttre var som en människa. Genom […]

Att vara tjänare