Missionsbefallningen


Matt 28: 16- 20 

De elva lärjungarna begav sig till det berg i Galilén dit Jesus hade befall dem att gå. Och när de såg Honom, tillbad de Honom, men andra tvivlade. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade:”Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den Helige Andes Namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, JAG ÄR (Guds Namn)med er alla dagar intill tidens slut”.

 

Jesus har fått makten över både himmel och jord och detta var grunden för Hans ord till lärjungarna att gå ut och vinna fler efterföljare genom predikan, dop och undervisning. Jesus har samma makt idag och vi är hans lärjungar idag. Vi har fått samma uppdrag!

Jesu sista ord när han lämnade lärjungarna var att påminna dem om:

1 Att de stod under Hans auktoritet

2 Att de skulle vinna lärjungar

3 Att de skulle predika/ undervisa, döpa dem, lära dem att bli lärjungar/ efterföljare

4 Att Han alltid skulle vara med dem

Tidigare missionsuppdrag hade endast gällt judarna men nu gällde det ALLA människor. Vi ska gå ut med budskapet vare sig det gäller att gå till vår granne eller om det gäller att gå till ett  främmande land!

I missions- befallningens verser bekräftar Jesus att Fadern, Sonen och Anden är ETT. Alltså ett och samma namn, inte tre olika!!!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *