Vi ska inte döma!


Johannes 8: 2- 11
Tidigt på morgonen kom Han- Jesus tillbaka till Tempelplatsen. Allt folket samlades kring honom, och han satte sig ner och undervisade dem. Då kom de skriftlärda och fariseerna (religiösa ledare) fram till Honom med en kvinna som hade gripits för äktenskapsbrott. De ställde henne mitt framför sig och sade: ”Mästare, den här kvinnan togs på bar gärning, när hon begick äktenskapsbrott. I lagen har Mose befallt oss att stena sådana. Vad säger då du?” Detta sade de för att snärja Honom och ha något att anklaga honom för. Men Jesus böjde sig ner och skrev med  fingret på marken. När de stod kvar och frågade Honom reste Han sig och sa. ”Den som är utan  synd må kasta första stenen på henne.” Och Han böjde sig ner igen och ritade på marken. När de hörde detta gick de därifrån, den ene efter den andre, de äldste först, och Han blev ensam kvar med kvinnan som stod där. Jesus reste sig upp och sade till henne: ”Kvinna, var är de? Har ingen dömt dig?” Hon svarade: ”Nej, Herre, ingen.” Då sa Jesus: ”Inte heller jag dömer dig. Gå,  och synda inte mer.”

Vad innebär Jesu svar? Ja, egentligen är det ju inget friande av kvinnan, därför Jesus sa till henne:” Gå och synda inte mer!” Men Han flyttar fokus från henne till dem som dömer henne. Jesus var den ende som kunde döma henne men Han gjorde inte det, istället visade Han på en den väg som heter förlåtelse och omvändelse.
Senare bar Jesus hennes synd på korset, precis som Han har burit din och min, ja varje människas synd!
Kära medmänniska gå in på den väg som heter förlåtelse och omvändelse! Jesus Kristus väntar på dig!

Publicerat i Nynäsposten

2015- 06- 26

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *