Löften till Guds folk


Jesaja 60: 1- 3

Stå upp, var ljus, ty ditt ljus kommer, och Herren härlighet går upp över dig. Se mörker skall övertäcka jorden och töcken folken, men över dig skall Herren gå upp, Hans härlighet skall uppenbaras över dig. Hednafolk skall vandra i ditt ljus och kungar i glansen som går upp över dig.

Dessa löften som vi läser om i Jesaja 60 längtar vi nog alla efter att se uppfyllda. Men vi måste invänta Guds tid för Han har kontroll över det som sker genom tidsåldrarna. Mörker skall övertäcka jorden och töcken folken. Töcken betyder att se som i dimma, folken ser inte klart. De blir lurade.

Vi ser att det blir mörkare på olika sätt, politiskt, moraliskt ja vi ser förfall på många olika områden. Allt ont och hemskt kommer att öka vid tidens slut och vi hör om detta och ser detta via media så gott som varje dag. Men då kommer det där underbar ordet MEN, när det nämns i positiv betydelse. MEN över dig/ Guds folk skall Herren gå upp och Hans härlighet skall uppenbaras över dig/ Guds folk. 

Hednafolk/nationerna ska vandra i ditt ljus……Det ljuset blir räddningen för nationerna. Tänk vilken nåd det är att vi kan ha gemenskap med den Högste i Namnet Jesus, så att vi kan BE för nationerna dem till räddning!!. Då kan också de komma in i ljuset och vara på väg till himlen.

Vi vet ju också att desto mörkare det blir, desto starkare skiner ljuset. Så hur det än ser ut i vår stad, vårt land, Skandinavien, Europa och utöver världen kan vi vara trygga i Jesus Kristus.

Men vi måste ”stå upp” alltså vi sätter oss i rörelse…på insidan och på utsidan! Jag har bestämt mig; jag ska BE mer än någonsin, VISA KÄRLEK till medmänniskan mer än någonsin, VITTNA mer än någonsin. PEKA på vägen JESUS mer än någonsin! SAMARBETA med den Heliga Ande mer än någonsin! Varför det? Jesus älskar människorna/nationerna och Han är den som lagt sin kärlek i våra hjärtan, så att vi vill det som Han vill!

 

 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *