Att vara tjänare


Filipperbrevet 2: 5- 7

Var så till sinnes som Kristus Jesus var. Fastän Han var till i Gudsgestalt, räknade Han inte tillvaron som Gud såsom segerbyte, utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då Han blev människa. Han som till det yttre var som en människa.

Genom att Jesus hade sin trygghet i Gud, i sitt innersta hade Han aldrig något behov av att härska över andra. Han ville tjäna! Lärjungarna hade många gånger svårt med detta, och ville jämföra sig med varandra.

Markus 9: 33- 35

De/ lärjungarna kom till Kapernaum. När Jesus nu var hemma, frågade Han dem:”Vad var det ni talade om på vägen?” De teg, eftersom de på vägen hade talat med varandra om vem som var störst. Jesus satte sig ner, kallade på de tolv och sade till dem:” Om någon vill vara den främste, skall han var den siste av alla och allas tjänare.”

Vid ett tillfälle kunde de/lärjungarna inte driva ut en demon ur en månadsrasande pojke. Istället för att be Jesus om rening, mer kraft och kärlek, inledde de en diskussion om vem som var störst. När vi är förvissade om att vi är älskade av Gud, inte ”håller för sant”, utan VET att Gud älskar oss, då går det lätt att tjäna. I tjänandet ser vi Jesus, vi gör det för Honom, en kärleksgärning! Tjänandet ger då en djup andlig tillfredställelse.

Jesu djupa identifikation med en lidande värld blir verklig för oss. Hans Ord blir verklighet för oss! När vi tjänar på det sättet blir Gud ärad! Då spelar det ingen roll om människor ger oss ris eller rosor. Vi har ju gjort det för Honom. Sen behöver vi ju alla uppmuntran, men vi bygger inte vår tjänst på det sättet.

Kärleksrelationen med Jesus gör att tjänsten fungerar. Annars kommer vi att hela livet söka efter människors godkännande och erkännande. Att försöka vara människor till behag och göra vår tjänst inför människors ögon. Detta kan göra att människors inflytande i våra liv blir så stark, att vi inte höra vår Herres röst.

Istället ska vi vara medvetna om att Herren ser oss hela tiden och att det är trygghet för oss, därför vi vet att Han är en god Fader som älskar oss och har utvalt oss. Det är underbart att bli medveten om Hans underbara närvaro.

Vi ska låta Hans inflytande bli starkt i våra liv, genom att hålla oss nära Honom, i bönen och Ordet. Då fungera också vår tjänst för Honom!

 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *