Guds nåd fostrar oss


Titus 2: 11- 13

Ty guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Den fostrar oss att säga NEJ till all ogudaktighet och världsliga begär och att leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är.

Det kristna livet och Guds Ord hör samman, precis som frukterna organiskt hör samman med trädet. Guds nåd frälser utan ytterligare krav som vi måste uppfylla. Men frälsningen är en pågående process som vi brukar kalla ”helgelse”, alltså nådens verk i oss. Målet är att bli mer och mer lika Jesus!

Vid frälsningsögonblicket blir anden frälst, och det är nåd och åter nåd, men fortsättningen på vår kristna vandring är att säga nej till det gamla livet vi levde. Där får vi hjälp att säga nej till  att leva ett världsligt liv och istället leva i enlighet med Guds Ord.

Bibeln säger att om vi älskar världen (världens system) är vi Guds ovän. Det är viktigt att läsa Bibeln så vi vet vad som är Guds vilja! Guds Ande vittnar med vår ande vad som är rätt och fel. Alla människor har fått ett samvete, men så länge vi inte är frälsta så leds vi av själen och där går känslorna upp och ner. Som frälsta leds vi av anden och då blir det som Gud vill så långt vi är i vår kristna vandring.

Ett ex.

Någon gör dig eller mig arg och ledsen. Ett världsligt sätt att tänka är att ”ge igen med samma mynt”. Prata illa om den personen etc. Bibelns väg är; vi ger inte igen utan går till Gud och lägger saken i Guds händer samt förlåter.

Detta är inte lätt, men här i ligger den fostrande nåden, att vi vill göra det rätta och VI FÅR HJÄLP TILL DET. På så sätt kan vi växa i vår tro och i vår vandring med Gud!

Gud verkar inte utanför sitt Ord!

Amen!

 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *