bered väg


Jesu ankomst Ty ett barn blir oss fött, en Son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet och hans namn är; Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Fader, Fridsfurste. Detta löfte från Gud är uppfyllt, ett barn har blivit oss fött, en Son Jesus Kristus har blivit oss given. Det […]

Bered väg för Herren