falsk


 Lukas 18: 9- 14 Farisén och publikanen i templet För några som var säkra på att de själva var rättfärdiga och som föraktade andra, berättade Jesus också denna liknelse. Två män gick upp till templet för att be. Den ene var farisé och den andra publikan. Farisén stod och bad för […]

Äkta och falsk fromhet