liv död


Vi har väl alla på något sätt upplevt ett litet barns födelse, ett nytt liv som kommer till världen. Där har vi ju alla börjat. Men vi har inte själva valt våra föräldrar, vilken familj, stad/by eller land som vi ska födas i. Livet är en gåva, något värdefullt vi […]

Livet och döden