Dagsarkiv: 2015-07-12


Förbönens konst har till synes gått förlorad i Guds församling!? De första pingstvännerna visste en del om den. Den andra generationens pingstvänner vet lite om den. Tredje generationens pingstvänner vet nästan ingenting om den. Men för att Gud ska kunna göra vad Han vill ha utfört, måste förbönens konst återuppväckas. När jag […]

Upplivande av förbönskonsten nr 1